Vanaf 1 februari doen we geen take away meer.
Alvast van harte bedankt voor de vele bestellingen, steun en alle warme woorden van dankbaarheid!