Het wat, waarom en hoe van het Enneagram

De rijkdom van het Enneagram

Ik ontdekte het Enneagram tijdens mijn opleiding NLP.
Een aantal medecursisten volgde namelijk al eerder het Enneagram bij dezelfde trainers en ‘de types’ kwamen geregeld ter sprake.
Wat bij mij eerst wat weerstand opriep, want ‘je kan mensen toch niet in hokjes steken, iedereen is toch uniek’. Een (terechte) reactie die ik nog vaak krijg.
Maar het prikkelde vooral ook mijn nieuwsgierigheid en die is er altijd gebleven, want je kan je blijven verdiepen in het Enneagram en steeds nieuwe aspecten ontdekken. Zalig toch :-)!

Het Enneagram beschrijft niet wie we zijn. Het beschrijft net die vaak onbewuste typische kenmerken waarin we ons herkennen en waar we moeilijk van loskomen, ook al willen we het nochtans.

Voor alle duidelijkheid: het Enneagram gaat niet over het typeren van mensen.
Het gaat wel over je bewust worden van en inzicht krijgen in een aantal universele reactiepatronen, die we onze persoonlijkheid noemen.
Persona betekent ‘masker’ en dat is wat een Enneagramtype beschrijft.

Ik moet tijdens een lezing of training over het Enneagram altijd glimlachen als we dieper ingaan op de types en de ‘herkenning’ op de gezichten verschijnt ;-). Wangen worden rood, mensen beginnen verlegen en glimlachend te knikken, namen van andere mensen te fluisteren tegen elkaar…

In een latere fase komt er dan weer plaats voor vele nuances en het unieke van iedere persoon.

Het Enneagram is – wat mij betreft – een heel rijk model met een grote herkenbaarheid en ruime toepasbaarheid.
Ga je er wat dieper op in, dan geeft het een diepgaand en grondig inzicht in karakterstructuren, drijfveren, basisangsten en -behoeften, sterktes, valkuilen en groeikansen.
En hoe meer je je bewust wordt van wat er vaak onbewust en instinctief ‘gebeurt’ bij jezelf (in de eerste plaats) en anderen, hoe meer vrije ruimte er komt om anders te beginnen omgaan met bepaalde situaties in en rond jou.

Waarom ik weet dat werken met het Enneagram mijn passie is

Mijn kennismaking met het Enneagram was er een van thuiskomen, van: ja, dat is het!
Ik voelde me gelukkig worden, zelfs bijna lyrisch 😊, alsof alles op zijn plaats viel.
Plots was er een taal, een structuur en een model dat met zo een diepe nauwkeurigheid verwoordde wat ik al altijd intuïtief geweten en aangevoeld had bij mezelf en anderen.
En nog steeds kom ik als het ware vanzelf in de flow als ik over en met het Enneagram bezig ben en het kan delen met anderen.

Uit onderzoek blijkt dat het resultaat van een coaching of therapie voor 70% afhangt van de relatie met de coach of therapeut.
Zo geloof ik er ook in dat de kracht van het Enneagram ligt in de combinatie van de kennis van het model EN de flow en energie waarmee het gebracht en gedeeld wordt door de trainer en medecursisten.

Het Enneagram: wat is het wel en wat is het niet

Het Enneagram beschrijft in eerste instantie dus NIET de magie tussen mensen, de flow en de passie, de verbondenheid met jezelf en de natuur, het diepe vertrouwen en de rust, de unieke schoonheid van het leven.

Het beschrijft WEL de weg daarnaartoe, wat er tussen je huidige ervaringen en die magie ligt. Het beschrijft welke “laag” en energie je los te laten hebt om die flow te kunnen ervaren.

Het beschrijft ook de enge bril waarmee onze persoonlijkheid ons het leven laat bekijken en beleven. Het nodigt ons daarbij uit om eens iets anders te ‘proberen’ en te onderzoeken wat je daarbij tegenkomt in jezelf, zodat je het stapsgewijs kan ont-groeien.

En het brengt ons inzicht in en begrip voor de andere brillen en de verschillen die er tussen mensen kunnen bestaan, zonder waardeoordeel.
Want dit alles opmerken en begrijpen, is voor velen een essentiële stap in verandering en groei.

Zeg nu zelf: het kan toch deugd doen en rust brengen als je verhalen van anderen hoort en je ‘gezien wordt’ in je trekjes en kantjes, in die patronen die je steeds weer tegenkomt en in het besef dat er nog veel meer mensen gelijkaardige kenmerken vertonen.
Het stimuleert een bereidwilligheid en nieuwsgierigheid om verder te kijken en verder te gaan dan de oppervlakte en het vertrouwde.

Jouw weg vinden in de wildgroei van tools, opleidingen en methodieken

Er is een heel ruim aanbod aan tools voor persoonlijke groei tegenwoordig. En voor mij is er geen goed of slecht, juist of fout.
Er is alleen wat werkt VOOR JOU.
En ik geloof ook niet in 1 zaligmakend model. Het is vaak een combinatie van tools die je helpen groeien in het omgaan met gedachten, emoties, stress en de uitdagingen die het leven brengt.

Voor mij helpt het Enneagram me op te merken dat ik ‘er weer in zit’ 😉 en me bewust te worden van de terugkerende gedachten, emoties en lichaamsspanningen daarbij. Het geeft bovendien tools om erdoorheen te gaan. Ik weet intussen dat mijn stress en spanning vooral in mijn lijf zit en minder in mijn hoofd, dat yoga en affirmaties minder mijn ding zijn; dat het ‘uitschrijven’, stilte, uitwisselen met een zielsvriendin, mediteren en wandelen in de natuur wel de nodige rust brengen om weer in flow, klaarheid en overgave te kunnen komen.
En het Enneagram heeft me vooral geleerd dat – wie ik dacht te (moeten) zijn en lang geweest ben – niet echt is wie ik van nature ben. En dat is beangstigend en bevrijdend tegelijk.

Zoals Don Riso, een van de grondleggers van het hedendaagse Enneagram, ooit zei:
“We moeten bereid zijn om voor een tijdje oncomfortabel te zijn voor we kunnen loslaten wat in ons verankerd zat.”

Iets voor jou?

Het is en blijft natuurlijk een model, met voor- & nadelen.
De vraag is daarom niet zozeer: is het Enneagram een waardevol model?
Maar wel: werkt het Enneagram VOOR JOU bij het brengen van nieuwe inzichten, ervaringen, kansen tot persoonlijke ontwikkeling en meer bewegingsvrijheid?

Wil je zelf eens ervaren wat het Enneagram voor jou kan betekenen?
KOM DAN NAAR ONZE EERSTVOLGENDE LEZING.

We laten je op een toegankelijke en speelse manier kennismaken met het model en de types.
Of volg een van onze laagdrempelige workshops van 2 halve dagen of 1 volle dag die telkens een herkenbaar thema behandelen, met het Enneagram als insteek.

Wil je je meer verdiepen erin en echt aan de slag gaan met het Enneagram, voor jezelf en/of anderen?
DAN ZIJN ONZE TWEEDAAGSE WORKSHOPS IETS VOOR JOU.

Schrijf je in voor 31 maart 2018 en krijg 10% vroegboekkorting.

Deel deze blog met anderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *